S.T. 듀퐁 X.텐드 멕시제트 시가 커터 블랙

Review rating 5/5
(24 등급)

a145

219 300 원

무료 배송
이용가능성: 매진
 • 최저 가격 보장
 • 100% 만족 보장
  EAN 코드:3597390000200
  면적:11 mm x 57 mm x 71 mm
  색:검정
  블레이드의 수:2
  코팅:래커
  블레이드 재질:스테인리스 철강
  항목 ID:3265
  최대. 링 게이지:52
  상표:S.T. Dupont
  범주:더블 블레이드 커터
  무게:104 g
  재료:금속

  이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

  고객 평가 및 리뷰

  전체 평가 Review rating 5/5
  (24 등급)
  Review rating  
  88 % (21 등급)
  Review rating  
  12 % (3 등급)
  Review rating  
  0 % (0 등급)
  Review rating  
  0 % (0 등급)
  Review rating  
  0 % (0 등급)
  Review rating
   26 Jul 2018
  Review rating
   03 Dec 2017
  Review rating
   09 Jun 2017
  Review rating
   30 Jan 2015
  Review rating
   25 Jan 2015
  Review rating
   23 Nov 2014
  Review rating
   04 Oct 2014
  Review rating
   08 Aug 2014
  Review rating
   16 May 2014
  Review rating
   21 Feb 2014
  Review rating
   02 Feb 2014
  Review rating
   25 Dec 2013
  Review rating
   12 Oct 2013
  Review rating
   31 Aug 2013
  Review rating
   07 Aug 2013
  Review rating
   06 Jan 2013
  Review rating
   21 Apr 2012
  00:00 00:00