S.T. 듀퐁 X.텐드 멕시제트 시가 커터 블랙

Review rating 5/5
(24 등급)

a145

221 163 원

무료 배송
이용가능성: 매진
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
EAN 코드: 3597390000200
면적: 11 mm x 57 mm x 71 mm
색: 검정
블레이드의 수: 2
코팅: 래커
블레이드 재질: 스테인리스 철강
항목 ID: 3265
최대. 링 게이지: 52
상표: S.T. Dupont
범주: 더블 블레이드 커터
무게: 104 g
재료: 금속

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 5/5
(24 등급)
Review rating  
88 % (21 등급)
Review rating  
12 % (3 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating
 26 Jul 2018
Review rating
 03 Dec 2017
Review rating
 09 Jun 2017
Review rating
 30 Jan 2015
Review rating
 25 Jan 2015
Review rating
 23 Nov 2014
Review rating
 04 Oct 2014
Review rating
 08 Aug 2014
Review rating
 16 May 2014
Review rating
 21 Feb 2014
Review rating
 02 Feb 2014
Review rating
 25 Dec 2013
Review rating
 12 Oct 2013
Review rating
 31 Aug 2013
Review rating
 07 Aug 2013
Review rating
 06 Jan 2013
Review rating
 21 Apr 2012
00:00 00:00