adorini HumiFit Humidor 가습기 솔루션 프리미엄 1L

Review rating 5/5
(157 등급)
10,365 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
  • 가습기용 액체
  • 이온으로 풍부한 증류수
  • 항균
  • 1 l
EAN 코드: 4260412689798

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 5/5
(157 등급)
Review rating  
86 % (135 등급)
Review rating  
11 % (18 등급)
Review rating  
1 % (2 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
1 % (2 등급)
Review rating
 24 Jan 2020
Review rating
 20 Jan 2020
Review rating
 17 Jan 2020
Review rating
 08 Jan 2020
Review rating
 06 Jan 2020
Review rating
 02 Jan 2020
Review rating
 30 Dec 2019
Review rating
 19 Dec 2019
Review rating
 16 Dec 2019
Review rating
 06 Dec 2019
Review rating
 02 Dec 2019
Review rating
 22 Nov 2019
Review rating
 09 Nov 2019
Review rating
 07 Nov 2019
Review rating
 23 Oct 2019
Review rating
 07 Oct 2019
Review rating
 05 Oct 2019
00:00 00:00