adorini HumiFit Humidor 가습기 솔루션 프리미엄 1L

Review rating 5/5
(216 등급)
10,931 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
  • 가습기용 액체
  • 이온으로 풍부한 증류수
  • 항균
  • 1 l
EAN 코드: 4260412689798

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 5/5
(216 등급)
Review rating  
85 % (183 등급)
Review rating  
11 % (24 등급)
Review rating  
1 % (3 등급)
Review rating  
0 % (1 평가)
Review rating  
2 % (5 등급)
Review rating
 16 Sep 2020
Review rating
 09 Sep 2020
Review rating
 09 Sep 2020
Review rating
 08 Sep 2020
Review rating
 07 Sep 2020
Review rating
 05 Sep 2020
Review rating
 26 Aug 2020
Review rating
 25 Aug 2020
Review rating
 21 Aug 2020
Review rating
 18 Aug 2020
Review rating
 01 Aug 2020
Review rating
 01 Aug 2020
Review rating
 27 Jul 2020
Review rating
 25 Jul 2020
Review rating
 19 Jul 2020
Review rating
 17 Jul 2020
Review rating
 30 Jun 2020
00:00 00:00