adorini HumiFit Humidor 가습기 솔루션 프리미엄 1L

Review rating 5/5
(127 등급)
9 401 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
  • 가습기용 액체
  • 이온으로 풍부한 증류수
  • 항균
  • 1 l
EAN 코드: 4260412689798

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 5/5
(127 등급)
Review rating  
84 % (107 등급)
Review rating  
13 % (16 등급)
Review rating  
2 % (2 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
2 % (2 등급)
Review rating
 18 Aug 2019
Review rating
 17 Aug 2019
Review rating
 12 Aug 2019
Review rating
 09 Aug 2019
Review rating
 08 Aug 2019
Review rating
 05 Aug 2019
Review rating
 02 Aug 2019
Review rating
 29 Jul 2019
Review rating
 22 Jul 2019
Review rating
 21 Jul 2019
Review rating
 21 Jul 2019
Review rating
 04 Jul 2019
Review rating
 04 Jul 2019
Review rating
 01 Jul 2019
Review rating
 29 Jun 2019
Review rating
 21 Jun 2019
Review rating
 16 Jun 2019
00:00 00:00