S.T. 듀퐁 X.텐드 맥시제트 커터 크롬

Review rating 4.5/5
(27 등급)

a160

187,876 원

무료 배송
이용가능성: 매진
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
EAN 코드: 3597390163844
상표: S.T. Dupont
최대. 링 게이지: 52
코팅: 크롬 도금
면적: 11 mm x 57 mm x 71 mm
색:
항목 ID: 3266
범주: 더블 블레이드 커터
블레이드의 수: 2
무게: 104 g
블레이드 재질: 스테인리스 철강
재료: 금속

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 4.5/5
(27 등급)
Review rating  
74 % (20 등급)
Review rating  
22 % (6 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
4 % (1 평가)
Review rating
 11 Jun 2017
Review rating
 03 Jun 2017
Review rating
 15 Mar 2015
Review rating
 14 Feb 2015
Review rating
 22 Dec 2014
Review rating
 21 Dec 2014
Review rating
 28 Nov 2014
Review rating
 25 Nov 2014
Review rating
 28 Jun 2014
Review rating
 30 Dec 2013
Review rating
 24 Sep 2013
Review rating
 14 Sep 2013
Review rating
 27 Aug 2013
Review rating
 26 Aug 2013
Review rating
 12 Aug 2013
Review rating
 15 Oct 2012
Review rating
 04 Oct 2012
00:00 00:00