adorini Haarhygrometer klein gold

Review rating 4.5/5
(262 등급)

a129

42 513 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
 • 최저 가격 보장
 • 100% 만족 보장
  높이:2.2 mm
  EAN 코드:4260128720259
  깊이:45 mm
  항목 ID:11245

  이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

  고객 평가 및 리뷰

  전체 평가 Review rating 4.5/5
  (262 등급)
  Review rating  
  60 % (157 등급)
  Review rating  
  34 % (89 등급)
  Review rating  
  5 % (12 등급)
  Review rating  
  1 % (2 등급)
  Review rating  
  1 % (2 등급)
  Review rating
   23 May 2019
  Review rating
   19 May 2019
  Review rating
   21 Mar 2019
  Review rating
   28 Feb 2019
  Review rating
   08 Feb 2019
  Review rating
   18 Jan 2019
  Review rating
   27 Nov 2018
  Review rating
   23 Nov 2018
  Review rating
   18 Nov 2018
  Review rating
   05 Oct 2018
  Review rating
   22 Jan 2018
  Review rating
   22 Jan 2018
  Review rating
   23 Nov 2017
  Review rating
   16 Nov 2017
  Review rating
   16 Oct 2017
  Review rating
   24 Feb 2014
  Review rating
   24 Feb 2014
  00:00 00:00