adorini Haarhygrometer klein gold

Review rating 4.5/5
(273 등급)

a129

43,126 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
항목 ID: 11245
상표: Adorini
깊이: 22 mm
색:
Outside diameter: 45
EAN 코드: 4260128720259
측정기구: 합성 헤어

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 4.5/5
(273 등급)
Review rating  
62 % (168 등급)
Review rating  
33 % (89 등급)
Review rating  
4 % (12 등급)
Review rating  
1 % (2 등급)
Review rating  
1 % (2 등급)
Review rating
 23 Jun 2020
Review rating
 10 May 2020
Review rating
 18 Apr 2020
Review rating
 24 Mar 2020
Review rating
 01 Mar 2020
Review rating
 28 Nov 2019
Review rating
 22 Aug 2019
Review rating
 14 Aug 2019
Review rating
 18 Jun 2019
Review rating
 26 May 2019
Review rating
 25 May 2019
Review rating
 23 May 2019
Review rating
 19 May 2019
Review rating
 21 Mar 2019
Review rating
 28 Feb 2019
Review rating
 08 Feb 2019
Review rating
 18 Jan 2019
00:00 00:00