adorini Haarhygrometer klein gold

Review rating 4.5/5
(267 등급)

a129

42 120 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
높이: 2.2 mm
EAN 코드: 4260128720259
깊이: 45 mm
항목 ID: 11245

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 4.5/5
(267 등급)
Review rating  
61 % (162 등급)
Review rating  
33 % (89 등급)
Review rating  
4 % (12 등급)
Review rating  
1 % (2 등급)
Review rating  
1 % (2 등급)
Review rating
 22 Aug 2019
Review rating
 14 Aug 2019
Review rating
 18 Jun 2019
Review rating
 26 May 2019
Review rating
 25 May 2019
Review rating
 23 May 2019
Review rating
 19 May 2019
Review rating
 21 Mar 2019
Review rating
 28 Feb 2019
Review rating
 08 Feb 2019
Review rating
 18 Jan 2019
Review rating
 27 Nov 2018
Review rating
 23 Nov 2018
Review rating
 18 Nov 2018
Review rating
 05 Oct 2018
Review rating
 22 Jan 2018
Review rating
 22 Jan 2018
00:00 00:00