Овлажнители и уреди за измерване на влажността

34 намерено
Овлажнители и уреди за измерване на влажността

Ефективната система за овлажняване и точният уред за измерване на влажността са от ключово значение за запазване на пурите в оптимално състояние. Овлажнителите за пури варират от прости пасивни овлажнители до електронни овлажнители. Влажността може да се измери с цифрови уреди за измерване на влажност или с аналогови уреди за измерване на влажност, които могат да се основават на различни механизми.