Уреди за измерване на влажността и термометри

Уреди за измерване на влажността и термометри

Качеството на уредите за измерване на влажността за хумидори може да варира значително. Един добър уред за измерване на влажността трябва да може да се калибрира отново, тъй като може да се наложи да се рестартира в даден момент, след дълги години на употреба, или ако са разклатени по време на транспортирането.
Препоръчваме аналогови уреди за измерване на влажността, които измерват влажността на базата на разширяването на синтетичния косъм. Тези модели са по-точни, отколкото стандартните уреди за измерване на влажност, които използват метална пружина.


Безплатна доставка от 0,00 €. За стойност на поръчка под 0,00 € се прилагат допълнителни разходи за доставка. Зачеркнатите цени са предложени цени на дребно.