Caseti

Caseti

Caseti Paris запалките могат да се използват едновременно като запалка за пура и за цигара. Малката запалка и тънката запалка са особено впечатляващи и уникални.


Безплатна доставка от 0,00 €. За стойност на поръчка под 0,00 € се прилагат допълнителни разходи за доставка. Зачеркнатите цени са предложени цени на дребно.