Caseti

Caseti

Caseti Paris запалките могат да се използват едновременно като запалка за пура и за цигара. Малката запалка и тънката запалка са особено впечатляващи и уникални.