2 articles

  • Кой е най-добрият тип хигрометър? Кой е най-добрият тип хигрометър?

    С хигрометър се измерва нивото на относителната влажност (ВР) в кутията. Както цифровите, така и аналоговите хигрометри могат да постигнат голяма степен на точност в определен диапазон. Хигромер [...]

    Read more

  • Как се калибрира хигрометър? Как се калибрира хигрометър?

    Първо трябва да проверите дали хигрометъра има калибрираща функция, тъй като някои аналогови и дори някои цифрови хигрометри нямат тази функция. Аналоговите хигрометри, които могат да бъдат кал [...]

    Read more