Xikar 1 더블 블레이드 커터 Xi1 실버

Review rating 5/5
(15 등급)

a417

103,887 원

이용가능성: 더 이상 이용불가
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
EAN 코드: 4260327150932
최대. 링 게이지: 54
상표: Xikar
제품 무게: 50 g
블레이드의 수: 2
범주: 더블 블레이드 커터
색:
항목 ID: 1100sl
블레이드 경도 로크웰 규모: 56
재료: 알루미늄
면적: 10 mm x 46 mm x 78 mm
블레이드 재질: 스테인리스 철강
코팅: 없음

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 5/5
(15 등급)
Review rating  
87 % (13 등급)
Review rating  
13 % (2 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating
 15 May 2015
Review rating
 28 Feb 2015
Review rating
 26 Dec 2013
Review rating
 22 Oct 2013
Review rating
 13 Oct 2013
Review rating
 10 Aug 2013
Review rating
 20 Aug 2012
Review rating
 31 Dec 2011
Review rating
 11 Nov 2011
Review rating
 21 Aug 2011
Review rating
 14 Jul 2011
Review rating
 02 Jul 2011
Review rating
 31 May 2011
Review rating
 30 Dec 2010
00:00 00:00