2 articles

  • Koja je najbolja vrsta higrometra? Koja je najbolja vrsta higrometra?

    Pomoću higrometra mjeri se razina relativne vlažnosti (RV) unutar humidora. I digitalni i analogni higrometri mogu postići vrlo precizne razine točnosti unutar određenog raspona vlažnosti. Higro [...]

    Read more

  • Kako kalibrirati higrometar? Kako kalibrirati higrometar?

    Prvo biste trebali provjeriti ima li higrometar funkciju kalibriranja, budući da čak i neki analogni i digitalni higrometri ne pružaju takvu mogućnost. Analogni higrometri koji se mogu kal [...]

    Read more