Ovlaživači i higrometri

35 pronađeno
Ovlaživači i higrometri

Učinkovit sustav za ovlaživanje i precizan higrometar ključ su za čuvanje cigara u optimalnom stanju. Ovlaživači za cigare kreću se u rasponu od jednostavnih pasivnih ovlaživača do onih elektroničkih. Vlaga se može mjeriti pomoću digitalnih ili analognih higrometara, koji se mogu temeljiti na različitim mehanizmima.