Porsche Design

0 pronađeno
Porsche Design

Oblik slijedi funkciju - moto za sve proizvode Porsche Designa ogleda se u svakom upaljaču Porsche Design. Jasno strukturiran dizajn, jednostavan, funkcionalan i moderan - to je ono što čini upaljač Porsche Design. Idealni su za pušače cigara, a neki modeli također su storm upaljači. Moderan dizajn upaljača Porsche uvelike će se svidjeti mlađim pušačima.