Higrometri i termometri

11 pronađeno
Higrometri i termometri

Kvaliteta higrometara za humidore može izuzetno varirati. Dobar higrometar trebao bi se moći ponovno kalibrirati, budući da će se i analogni i digitalni higrometri vjerojatno morati resetirati u nekom trenutku, nakon godina korištenja ili ako se protresu tijekom prijevoza.
Preporučujemo analogne higrometre s vlaknom koji mjere vlažnost na temelju produljenja sintetičke dlake. Ovi modeli točniji su od standardnih higrometara koji koriste metalnu oprugu.