Colibri

0 pronađeno
Colibri

Upaljači Colibri dostupni su od 1928. Počeli su s upaljačem s poluautomatskim paljenjem, a danas se njihova ponuda kreće u rasponu od tradicionalnih mekih plamena do upaljača s jednostrukim, dvostrukimn pa čak i trostrukim jet flame plamenom.