Colibri

Colibri

Upaljači Colibri dostupni su od 1928. Počeli su s upaljačem s poluautomatskim paljenjem, a danas se njihova ponuda kreće u rasponu od tradicionalnih mekih plamena do upaljača s jednostrukim, dvostrukimn pa čak i trostrukim jet flame plamenom.


Besplatna dostava od 0,00 €. Za vrijednost narudžbe ispod 0,00 € primjenjuju se dodatni troškovi dostave. Precrtane cijene predložene su maloprodajne cijene.