Στοιχεία Εταιρίας

Τηλ: +49-221-80009410/ +1-574-6074008/ +1-800 6136219


Κεντρικό Διεθνές Γραφείο:
HumidorDiscount
Gebr. Spohn GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 12
50672 Cologne
Γερμανία

Διεύθυντες: Dr. oec. Daniel Spohn and Felix Spohn
EU-VAT Identification No (ΑΦΜ): DE813377639
Εμπορικό Μητρώο: HRB 37042

Η ιστοσελίδα ανήκει στην Humidor Discount - Gebr. Spohn GmbH.