Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Τηλ.: +49-221-80009410/ +1-574-6074008/ +1-800 6136219

Κεντρικό Διεθνές Γραφείο:
HumidorDiscount
Gebr. Spohn GmbH
Kaiser-Wilhelm-Ring 12
50672 Cologne
Γερμανία

Διευθυντής: Felix Spohn
ΑΦΜ: 215/5817/1281

EU-VAT Identification No (ΑΦΜ): DE813377639
Εμπορικό Μητρώο: Amtsgericht Κολωνία
Εμπορικό Μητρώο: HRB 37042

Η ιστοσελίδα ανήκει στην Humidor Discount - Gebr. Spohn GmbH.

Δείτε τα εταιρικά στοιχεία μας για περισσότερες πληροφορίες.