Který typ vlhkoměru je nejlepší?

Published :+ 2017-02-06 00:00:00
Categories : Vlhkoměr

Pomocí vlhkoměru se měří hladina relativní vlhkosti (RH) uvnitř humidoru. Digitální i analogové vlhkoměry dokáží dosáhnout velice vysoké přesnosti v rámci specifického rozsahu vlhkosti. Vlhkoměry jsou vyráběny s ohledem na tyto specifické rozsahy vlhkosti. Pro skladování doutníků je základní hladina RH poměrně vysoká: 68 až 75 %. Vlhkoměry vyráběné pro standardní použití v interiéru nebo exteriéru nejsou vyráběny s ohledem na vysokou vlhkost humidorů, což činí z vlhkoměru konkrétně navrženého pro tento účel nezbytnou součást jakéhokoliv humidoru.

Z různých analogových vlhkoměrů jsou nejlepší volbou ty, které měří pomocí syntetických vlasů. Hladina vlhkosti je stanovena měřením roztažnosti syntetických vlasů. Na celém světě je méně než pět výrobců, kteří jsou obeznámeni s komplexním výrobním procesem těchto jemně laděných přístrojů. Téměř všechny ostatní analogové vlhkoměry měří hladinu vlhkosti pomocí kovové spirály. Tato metoda je velmi nepřesná a i u dobře zkalibrovaných vlhkoměrů může vést k odchylkám +/- 5 %. Vlhkoměry s kovovou spirálou by měly být co nejdříve nahrazeny přesnějším vlhkoměrem.

Mezi digitálními vlhkoměry existuje řada výrobků nabízejících různé úrovně přesnosti. Digitální vlhkoměry nejsou v žádném případě zásadně přesnější než ty analogové. Správně zkalibrovaný vlasový vlhkoměr je obvykle výrazně přesnější než levný digitální. Digitální vlhkoměry jsou však méně citlivé na vibrace a není nutné je tak často kalibrovat. Většině levných digitálních vlhkoměrů zcela chybí kalibrační funkce, což znamená, že po delším používání jsou nevyhnutelné trvalé odchylky od skutečné hladiny RH. Při nákupu vlhkoměru byste měli zajistit, aby zvolený model mohl být kalibrován. Kvalita digitálních vlhkoměrů vychází ze souhry několika klíčových prvků. Snímač vlhkosti hraje významnou roli a použití snímačů horší kvality je často také důvodem omezené životnosti, a to i u jinak spolehlivých digitálních vlhkoměrů. Za zmínku také stojí, že drahý, přesný vlhkoměr určený pro laboratorní použití často měří s odchylkou +/- 2 %.

Při měření vlhkosti neočekávejte stejnou přesnost jako u měření teploty.

Jak provést kalibraci vlhkoměru?


Jaké kapaliny mám používat pro plnění...