Jak provést kalibraci vlhkoměru?

Published :+ 2017-02-07 00:00:00
Categories : Vlhkoměr

Zaprvé, měli byste zkontrolovat, zdali vlhkoměr má funkci kalibrace, jelikož některé analogové a digitální vlhkoměry neposkytují takovou možnost. Analogové vlhkoměry, které lze kalibrovat, mají na zadní straně šroub, který lze použít pro kalibraci. U digitálních vlhkoměrů se obraťte na pokyny výrobce. Jak je popsáno v sekci Který typ vlhkoměru je nejlepší?, analogové vlhkoměry jsou obzvláště citlivé na vibrace a musí být pravidelně kalibrovány.

Pro analogové i digitální vlhkoměry lze použít následující společné kalibrační metody:

  • Slaná metoda: Naplňte nádobu vodou tak, aby bylo dno zalito do výšky přibližně 5 milimetrů. Následně připravte nasycený roztok soli, tj. přibližně 40 gramů soli na 100 ml vody. Do nádoby umístěte sklenici s hrdlem směrem dolů a položte na sklenici vlhkoměr. Uzavřete nádobu pomocí vzduchotěsného víka asi na čtyři hodiny. Je mimořádně důležité, aby teplota během tohoto procesu zůstala konstantní. Teplota by měla být mezi 19 a 21° C. To povede k 75% hladině vlhkosti RH uvnitř nádoby. Při dalším kroku musíte konat rychle: vlhkoměr vezměte do ruky a okamžitě na něm nastavte 75 %. Pokud bude nastavení na 75 % trvat příliš dlouho, nebude nastavení přesné. Čím déle vám to bude trvat, tím více je váš vlhkoměr citlivý na kolísání, což povede k méně přesnému výsledku kalibrace.

  • Metoda vlhkým hadříkem: Následující metoda není tak přesná, ale je rychlejší a snazší než slaná metoda. Referenční hodnotou je v tomto případě 100% relativní vlhkost. To je simulováno vlhkým hadříkem, který je omotán kolem vlhkoměru. Ponechte vlhkoměr obalený hadříkem po dobu jedné hodiny a poté nastavte vlhkost na 100 %.

Jak dlouho byste měli nechat doutníky...


Který typ vlhkoměru je nejlepší?