• Hva er den beste typen hygrometer? Hva er den beste typen hygrometer?

    Med et hygrometer måles det relative fuktighetsnivået (RH) inne i humidoren. Både digitale og analoge hygrometre kan oppnå et meget meget høyt presisjonsnivå innenfor et bestemt fukti [...]

  • Hvordan kalibrere et hygrometer? Hvordan kalibrere et hygrometer?

    Først bør du sjekke at hygrometeret har en kalibreringsfunksjon, siden noen analoge og digitale hygrometre ikke har et slikt alternativ. Analoge hygrometre som kan kalibreres, har en skrue på b [...]