Siglo开关刀片切具黑色

Review rating 1/5
(1 评价)
¥ 421

以及运费
可选性: 可选 - 10天内发货
  • 最低价格保证
  • 100%满意保证
刀具类型:: 双刀片切具
材料:: 金属
颜色:: 黑色
品牌:: Siglo

购买这款产品的客户还购买了:

最畅销的雪茄盒

不要错过我们最畅销的3大热门品类产品的#1 雪茄盒、#2 雪茄盒陈列柜和 #3安道里尼雪茄盒

客户评级和评价

整体评级 Review rating 1/5
(1 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating  
100 % (1 评价)
Review rating
 16 Jan 2019
00:00 00:00