Review rating 5/5
(4 评价)
¥ 78

以及运费
可选性: 随时发货/有货
5-8个工作日内即可收到货物
  • 最低价格保证
  • 100%满意保证
品牌:: Adorini
材料:: 塑料
固定:: 尼龙搭扣
EAN代码: 4260564933244
颜色:: 金色
内部加湿器材料:: 海绵
产品ID: 11564

购买这款产品的客户还购买了:

客户评级和评价

整体评级 Review rating 5/5
(4 评价)
Review rating  
75 % (3 评价)
Review rating  
25 % (1 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating  
0 % (0 评价)
Review rating
 03 Sep 2020
Review rating
 08 Jun 2020
Review rating
 24 Apr 2020
Review rating
 01 Feb 2020
00:00 00:00