Xikar 시가 재떨이

Review rating 4.5/5
(28 등급)
29,844 원

이용가능성: 즉시 / 재고
영업일 기준 5-8일 안에 제품을 받을 수 있습니다.
  • 최저 가격 보장
  • 100% 만족 보장
EAN 코드: 4260128729467
유형: 포켓 재떨이
재료: 스테인리스 스틸
항목 ID: 1424ac
제품 무게: 126 g
면적: 112 mm x 71 mm x 71 mm
: 1 시가 등자
색:
상표: Xikar

이 제품을 구매 한 고객이 구입 한 상품:

고객 평가 및 리뷰

전체 평가 Review rating 4.5/5
(28 등급)
Review rating  
79 % (22 등급)
Review rating  
11 % (3 등급)
Review rating  
7 % (2 등급)
Review rating  
4 % (1 평가)
Review rating  
0 % (0 등급)
Review rating
 31 Jan 2019
Review rating
 25 Dec 2017
Review rating
 18 Nov 2017
Review rating
 30 Aug 2017
Review rating
 10 May 2015
Review rating
 23 Apr 2015
Review rating
 20 Apr 2015
Review rating
 05 Apr 2015
Review rating
 20 Mar 2015
Review rating
 18 Sep 2014
Review rating
 14 Sep 2014
Review rating
 16 Aug 2014
Review rating
 12 Jul 2014
Review rating
 03 Jun 2014
Review rating
 17 May 2014
Review rating
 06 May 2014
Review rating
 11 Apr 2014
00:00 00:00