Može li humidor oživiti suhe cigare?

Idealna razina relativne vlažnosti za pohranu cigara jest od 68 do 75 %. Gledano na drugi način, to znači da bi same cigare trebale imati razinu apsolutne vlažnosti od 12 do 14 %, iako su kad su motane imale barem 20 %.

Ako je vlaga unutar cigara mjera njihovog stanja, ukoliko se osuše, okus će se promijeniti. To također ima negativan učinak na ponašanje cigare, što se tiče gorenja i povlačenja.

Putem spore opskrbe vlagom i uz malo strpljenja, cigare u humidoru mogu se vratiti na željenu razinu vlažnosti. Ovisno o stupnju i trajanju dehidracije cigare, međutim, njezina esencijalna ulja i karakteristične arome mogu biti nepovratno izgubljene. Cigara koja je presuha ili pak prevlažna, vjerojatnije će nanijeti štetu omotu. To se, naravno, ne može popraviti rehidracijom, a previše vlage prebrzo tijekom tog procesa možda je čak bilo uzrok.

Je li moguće upotrijebiti humidor za...


Zašto bi se španjolska cedrovina...