Koliko se dugo cigare mogu čuvati u humidoru?

Published :+ 2017-02-18 00:00:00
Categories : Pohrana i starenje cigara

Pod pretpostavkom da je humidor u dobrom stanju i da sustav za ovlaživanje pravilno radi, cigare se lako mogu čuvati ​​u humidoru dugi niz godina. Čak i najbolji sustav za ovlaživanje, međutim, ne pomaže ako nema dovoljno prostora u humidoru da zrak slobodno kruži. Zato je važno izbjegavati prekomjerno punjenje humidora.

Većina vrhunskih cigara trebala bi starjeti kod kuće u humidoru nekoliko godina, kako bi dosegle vrhunac svog okusa.

Jednostavan način da u potpunosti shvatite razliku između mlade cigare i one koja je prikladno ostarjela jest da kupite kutiju cigara i popušite ih, jednu po jednu, tijekom mjeseci i godina, praveći bilješke kako eksperiment napreduje.

Koliko je vremena potrebno da se...


Mogu li ponovno zapaliti cigaru nakon...