Koje tekućine trebam upotrebljavati za punjenje sustava za ovlaživanje?

Published :+ 2017-02-04 00:00:00
Categories : Ovlaživanje humidora

Bez obzira na vrstu ovlaživača, potrebno je upotrebljavati samo destiliranu vodu. Umjesto toga mogu se upotrebljavati posebne antibakterijske tekućine za ovlaživač. U suprotnom će vijek trajanja ovlaživača biti smanjen naslagama vapnenca koje začepljuju pore ovlaživača, a povećava se i rizik od bacila.

Pri uporabi starih standardnih ovlaživača na bazi spužve, kapacitet ovlaživanja može se poboljšati dodavanjem propilen glikola u tekućinu za ovlaživač. Međutim, propilen glikol ne smije se upotrebljavati u modernim sustavima koji upotrebljavaju akrilne polimere.

Koja je najbolja vrsta higrometra?


Koje vrste sustava za ovlaživanje...