Ze kterých materiálů se vyrábí ty nejlepší humidory?

Published :+ 2017-01-15 00:00:00
Categories : Zakoupení humidoru

Španělské cedrové dřevo používané jako vyložení humidorů nabízí celou řadu výhod oproti jiným typům dřeva: zadržuje a distribuuje vlhkost; chrání vůči tabákovým broukům; a zdokonaluje proces zrání doutníků. Nicméně, humidory zcela vyrobené z pevného cedrového dřeva nejsou všeobecně doporučovány.

Dnes jsou humidory všech cenových tříd vyráběny téměř výlučně z MDF desek. Jsou pro to pádné důvody. Humidory jsou vystaveny velkým výkyvům, pokud jde o obsah vlhkosti, a pro masivní dřevo to znamená velké riziko, že se časem zkroutí. Španělské cedrové dřevo je také velmi měkkým dřevem. Humidory zcela vyráběné ze španělského cedru se mohou snadno poškodit. Časem může také španělské cedrové dřevo na svém povrchu vytvářet lepivý povlak, což je proces označovaný jako pryskyřičnatění. Tato pryskyřice se často nedá odstranit tak, aniž by za sebou nezanechala stopy. U dřevin až do tloušťky 10 mm je obvykle možné minimalizovat tento jev vhodným vysušením dřeva v pecích. U silnějších stěn se neúměrně zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto lepkavých sekrecí, čímž hrozí nebezpečí zničení vnějšího povrchu.

Ideální konstrukce humidoru se skládá z MDF desek s vyložením ze španělského cedru. Španělské cedrové dřevo by mělo mít tloušťku alespoň 2 mm, aby byly využity jeho vlastní výhody. Mnoho humidorů ale bohužel často využívá vnitřního vyložení, které je příliš tenké. Jiné dřevěné prvky, jako jsou police nebo přihrádky v humidoru, by měly být také vyrobeny ze španělského cedru. Odkažte se, prosíme, zpět na komentáře týkající se španělského cedrového dřeva v konstrukci humidoru.

Kdo vyrábí ty nejlepší humidory?


Jak těsně by se měl humidor uzavírat?...