Adorini хумидори

48 намерено
Adorini хумидори

Adorini хумидорите поставят нови стандарти по отношение на конструкцията на хумидора. Серията adorini Deluxe осигурява максимална производителност чрез комбиниране на най-сложни компоненти, най-висококачествени материали и иновативен дизайн на продукта.
Всички adorini модели имат доживотна гаранция. Системите за овлажняване при adorini хумидорите са изключително надеждни, а високата точност на уредите за измерване на влажността позволяват изключително фин контрол върху условията на съхранение във вашия хумидор за пури.